Tilknytning mellom hunder

Tilknytning mellom hunder

Det er gjennom flere studer avdekket at hunder og mennesker kan etablere tette bånd. Ainsworth Strange Situation Test  (ASST) har blitt brukt i flere av studiene,  og det er også avdekket at tilknytningen  er gjensidig fra mennesket side.Men hvordan er engentlig denne tilknytningen mellom hunder?Gjennom en modifisert versjon av ASST har forksere ved Universitetet i Pisa studert tilknytningen mellom par av hunder som bor sammen. De har sett på 11 par bestående av 11 tisper og 11 hannhunder.Hunder viste mindre tegn til stress i nærvær av den hunden den bor med enn om den er alene. Samtidig viste hundene mindre tegn til stress om det kommer en fremmed person inn i rommet enn om hunden var alene. Hundene oppholdt seg også mer sammen med den fremmede personen,  spesielt etter gjenforening, sammenlignet med den hunden den bor sammen med.Disse resultatene viste ikke en tilknytning mellom hunder som bor sammen på samme måte som hunder utvikler tilknytning ovenfor et menneske, selv om tilstedeværelsen av en hund reduserer stesset med å være alene. Ikke overraskende hadde et menneske en sterkt effekt på tilknytning.Les mer her

Atferd er korrelert med utseende

Atferd er korrelert med utseende

Hund som substitutt for barn

Hund som substitutt for barn