Atferd er korrelert med utseende

Atferd er korrelert med utseende

En har tidligere sett at formen på skallen har en sammenheng med synsfeltet til hunder og det perifere synet. Ikke bare påvirker det synet fordi øynene er plassert forskjellig, men man har også sett at formen på den visuelle streken i øyet varierer med formen på skallen. En kortere skalle slik vi finner hos kortnesede hunder  har også vist seg å føre til en rotasjon og omorganisering av hjernen hos disse. Nå har Paul McGreevy og kolleger sett på hvordan høyden, kroppsvekten og skallefasongen hos hunder korrelerer med atferd.De undersøkt 8301 hunder representert fra 49 raser og sett på 33 atferder. Hundene er hentet fra C-BARQ.Det har nå vist seg å være en sammenheng mellom høyde, kroppsvekt og fasingen på skallen - og atferd.Forfatterne skriver:

Stepwise backward elimination regressions revealed that, across the breeds, 33 behavioral traits all but one of which are undesirable in companion animals correlated with either height alone (n = 14), bodyweight alone (n = 5), CI alone (n = 3), bodyweight-and-skull shape combined (n = 2), height-and-skull shape combined (n = 3) or height-and-bodyweight combined (n = 6). For example, breed average height showed strongly significant inverse relationships (p<0.001) with mounting persons or objects, touch sensitivity, urination when left alone, dog-directed fear, separation-related problems, non-social fear, defecation when left alone, owner-directed aggression, begging for food, urine marking and attachment/attention-seeking, while bodyweight showed strongly significant inverse relationships (p<0.001) with excitability and being reported as hyperactive. Apart from trainability, all regression coefficients with height were negative indicating that, across the breeds, behavior becomes more problematic as height decreases. Allogrooming increased strongly (p<0.001) with CI and inversely with height. CI alone showed a strong significant positive relationship with self-grooming (p<0.001) but a negative relationship with chasing (p = 0.020).

McGreevy PD, Georgevsky D, Carrasco J, Valenzuela M, Duffy DL, et al. (2013) Dog Behavior Co-Varies with Height, Bodyweight and Skull Shape. PLoS ONE 8(12): e80529. doi:10.1371/journal.pone.0080529 

Atferd, avl og arvbarhet

Atferd, avl og arvbarhet

Tilknytning mellom hunder

Tilknytning mellom hunder