Hundeloven

Hundeloven må revideres. Slik den fungerer i dag har ikke hundeeier noe rettsvern.

  • Hunder får ikke vise normal atferd

  • Sakkyndige blir ikke verdsatt

  • Dommer blir fattet på grunnlag av synsing om hundens atferd


Kompetanse

Kompetanse er veldig viktig for dyrevelferden. Derfor er det viktig at de som driver næringsvirksomhet har den kompetansen som trengs for å tilby sine varer og tjenester.

Dette er noe som bl.a. står i dyrevelferdsloven, men det er ikke spesifisert. Jeg har skrevet et blogginnlegg om det.

Heldigvis blir det nå lettere å få mer kompetanse gjennom dyrefag som kommer i vgs og hvor man gjennom et 2+2 løp kan ta fagbrev.


Treningsmetoder

Heldigvis har verden gått videre siden jeg begynte i bransjen på 90-tallet, men det er fortsatt noen som sverger til bruk av tvang, makt, harde tak og har fokus på dominansteori i trening av hund.

Så langt viser all forskning at bruk av aversiver i trening øker faren for atferdsproblemer, dårlig relasjon mellom hund og eier, dårligere læring og prestasjoner og at hundeeier selv ikke synes treningen er noe morsom.

Derimot viser belønningsbasert trening at treningen er morsommere, en får raskere fremgang i treningen, det fremmer en god relasjon mellom hund og eier og det gjør treningen morsom.

Ikke glem å være konsekvent og forutsigbar. Dette er en annen dimensjon av treningen, men også en viktig faktor.