Navnet Manimal kommer av en sammensetning av ordet "man" for menneske, og "animal" for dyr = Manimal. Navnet forteller at Manimal jobber med relasjoner mellom dyr og mennesker.

Manimal ble etablert i 1999 og har frem til 2010 blitt drevet på heltid. Her var det atferdskonsultasjoner, kurs, forelesninger, prosjektarbeid, skriving av artikler og en bok, sakkyndig og deltakelse i høringssaker som var hovedvirksomheten.

Manimal ønsker å være et kompetansesenter for hundeetologi og relasjoner mellom hund og mennesker.Innenfor denne området har vi fokus på:

  • Dyrevelferd

  • Atferdsproblemer

  • Hvordan mennesker påvirker dyrs velferd og atferd

  • Hvordan dyr påvirker menneskers atferd, velferd og helse

Vi jobber med domestiserte arter, primært med sports og familiedyr, og primært med hund.

Manimal har siden starten i 1999 holdt atferdskonsultasjoner for dyreeiere, fungert som rådgiver for dyreeiere,  undervist og forelest, vært sakkyndig i saker relatert til dyrevelferdsloven og hundeloven, vært aktiv i samfunnsdebatten og skrevet artikler, deltatt i media og skrevet bok.

Etter at Gry Løberg gikk over i ny jobb i 2010, har Manimal blitt drevet på deltid ved siden av full jobb. Nå er det forelesninger, skriving av artikler og arbeid som sakkyndig i rettssaker som har vært de viktigste oppgavene.

Manimal ønsker å tilby dyreeiere, næringsdrivende og organisasjoner et faglig tilbud basert på kunnskap og forståelse for dyrs atferd og velferd.

Kontakt:
Manimal
Landøyveien 102
1394 Nesbru
Tlf: 91757373
gry@manimal.no


IMG_0045.jpg

Om Gry Løberg

Helt siden Gry var liten har hun vært opptatt av dyr. Som liten bodde hun på en gård med hest, sau og border collie. Dette ga spiren til en stor interesse for dyr. Det ble etterhvert egen hund i familien, Gry begynte med ryttersport og jobbet som budeie om sommeren. Interessen for atferdsproblemer oppsto da Gry selv hadde sin første egne hund etter at hun flyttet hjemmefra. Dette var en omplasseringshund, en Border Collie som forrige eier hadde gitt opp. Denne hunden viste seg å ha en rekke atferdsproblemer. Gjennom denne hunden ble det søken etter løsninger på problemet og Gry deltok på en rekke kurs og lærte masse nytt. Etterhvert ble det også flere hunder og flere kurs.

Gry har gjennom tiden snust litt på lydighet, bruks og agility, men det var gjeterhundsporten som fattet størst interesse. Faktisk så stor interesse at Gry kjøpte sauer for å få trent effektivt nok. Og det var ikke nok med en gjeterhund, men en til og en til, og enda en til. Gjennom flere år deltok hun på kurs, treningssamlinger og deltok i flere konkurranser på fylkesnivå. Beste resultat var en tredjeplass i fylkescupen. For å få ekstra godt med praktisk erfaring deltok Gry og hundene på sauesanking noen sesonger.

Siden 2016 har det vært alaska husky og friluftsliv med hund som har vært den største interessen.

Gry studerte husdyrfag på HiNT og videre Companion Animal Behaviour Counselling på universitetet i Southampton.

Manimal ble startet i 1999, men da som Steinkjer Hundeskole. Har var Gry instruktør på valpekurs og hverdagsdressurkurs m.m., fokuset var kurs for den jevne familiehund.Ved siden av dette har Gry hatt omkring 1500 hunder på atferdskonsultasjon. Hun har utviklet noen studier på Høgskolen i Nord-Trøndelag og har blant annet undervist på Innføring i Hundefag 

siden 2003. I tillegg er hun en populær foredragsholder og har forelest i både her hjemme og i utlandet. Gry deltok også som en av flere i programmet Dyrisk som har gått på NRK, samt vært på radio og TV flere ganger. I 2012 ble Gry en av deltakerne i ekspertpanelet hos dyrebar.no, en satsing fra VG.

I 2011 tok Gry og flere initiativ til å etablere Foreningen Norske Etologer. Her har Gry vær leder i styret og også andre verv. Ved siden av dette er Gry æresmedlem  NAS, og er ordinær medlem i ISAZCABTSG og NAFO