Gjennom årene har Gry Løberg har forelest for en rekke hundeklubber, høgskoler, universitet og organisasjoner.

Når Gry foreleser har hun ofte en dialog med tilhørerne og stor takhøyde og romslighet for meningsutvekslinger. Men selvfølgelig innenfor rammer som vil være til nytte for alle og innen den oppsatte tiden.Forelesningen spenner seg over ulike tema og varighet.

Forelesningstema

Gry Løberg har forelest over en rekke ulike emner og arter. Det er hovedsakelig hund og atferd Gry har forelest om, men hund har også vært innom andre arter og tema.

Her er noen eksempler på forelesningstema om hund som strekker seg over 1-3 timer:

 • Hvordan vil ulike treningsmetoder, mengde trening og aktivisering påvirke hundens atferd?

 • Hva påvirker hundens velferd?

 • Hvordan forebygge atferdsproblemer?

 • Hvordan hunder tenker, forstår og lærer? Hundens kognitive egenskaper

 • Relasjoner mellom hunder og mennesker

 • Forebygging av bittskader på mennesker

 • Atferdsproblemer hos hund

 • Domestisering av hund

 • Sosial organisering hos hund

 • 10 gode råd for å få en velfungerende hund

 • Atferdsvariasjon hos hund

 • Kastrering med atferden i fokus

 • Kommunikasjon mellom hunder

 • Aggresjon mellom hunder

 • Hundeloven, biting og farlige hunder

 • Hund og barn

 • Relasjoner mellom hund og menneske.

 • Valpesosialisering og miljøtrening av valper

 • Generelt om hundeetologi

 • Frykt for fyrverkeri, skudd og torden

 • Jaktatferd

 • Læringsteori

 • Motivasjon

 • Separasjonsangst og oppmerksomhetssøkende atferd

 • Stress - har det blitt en diagnose på hund?

Forelesning andre arter

Forelesning brede tema

 • Dyrevelferd

 • Dyremishandling

Pris og betingelser

Kveldsforelesning

Mandag - torsdag, vanligvis fra kl 18 - 21, på steder en reiser med bil innen 2 timer.

 • Prisen er kr 5.000,- for en kveld.

Heldagskurs

Lørdag eller en søndag. Heldagsforelesning er vanligvis fra kl 9-17. Vi dekker steder vi kan reise med bil.

 • Prisen er kr 12 000 for en dag

Helgekurs

Lørdag og søndag fra kl 9 på lørdag og avsluttes kl 16 på søndag.

 • Prisen er kr 20.000,- for en hel helg.

 • Ønskes en til to timers forelesning en lørdag koster det kr 5 000,-

Skreddersydde kurs og forelesninger

Vi kan også skreddersy kurs til deg og dine venner akkurat slik du vil ha det. Av og til har vi laget et kurs på et par timer. Det er f.eks på bestilling for en gruppe som ønsket et tema etter eget ønske.

 • Pris etter avtale.

 • For høgskoler og universitet gjelder egne satser

Reise, kost og losji

I tillegg til prisen kommer dekning av reise, kost og losji.