En rekke hundeeiere opplever at de blir truet med anmeldelse til politiet eller har blitt anmeldt til politiet for noe hunden har gjort.

Hvis saken har blitt anmeldt til politiet kan politiet f.eks henlegge saken, pålegge restriksjoner på hundeholdet eller begjære hunden avlivd. Om politiet begjærer hunden avlivd har du mulighet til å klage på vedtaket. Da vil saken bli sendt til politidirektoratet for avgjørelse der. Hvis politidirektoratet opprettholder politiets vedtak om f.eks. avlivning kan du velge å prøve dette for retten.

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat for å få hjelp til å skrive klagen til politidirektoratet. Det vil også være lurt å få hunden evaluert av sakkyndig i denne fasen. Hvis politidirektoratet skulle ta klagen til følge som et resultat av den sakkyndige vurderingen og advokatens klage, kan en spare masse penger på å slippe å kjøre saken for retten.

De fleste innboforsikringer/hjemforsikringer inneholder en rettshjelpsdel. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å undersøke om du kan bruke den forsikringen  i denne saken.

Skulle du ha behov for sakkyndig bistand ta kontakt på gry@manimal.no

Priser

Timehonorar følger statens sats for sakkyndig etter salærforskriften. I tillegg kommer kostnader til reise og ev kost og losji. Antall timer og andre kostnader vil variere fra sak til sak. Ta derfor kontakt for nærmere informasjon.