Leveringsalder på valp - igjen

Leveringsalder på valp - igjen

Anbefalt leveringsalder på valp har i lang tid vært 8 uker. Som nevnt tidligere ble de første og mest omfattende studiene på atferdsutvikling hos hund gjennomført på 50-60 tallet. Det som ble anbefalingen den gang var 8 ukers alder ved levering av valper. Denne anbefalingen er det en rekke kennelklubber som også forholder seg til bl.a. Norsk Kennel KlubMen i senere år er det flere som mener at valper bør leveres senere. Denne mnd publiserte Turid Rugaas denne artikkelen hvor hun argumenterer for å levere valper først ved 10-12 ukers alder .Som referanse bruker Turid Rugaas Karen Overall. Karen Overall er en kjent person som har jobbet med atferd og atferdsproblemer gjennom lang tid og har skrevet en bok "Clinical Behavioural Medicine for Small Animals"  fra 1997 som kom i ny utgave  i 2012 med tittelen" Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats" . I de senere årene har hun bl.a. jobbet med prosjekter relatert til tjenestehunder og tjenestehundutvikling. Uansett. Turid Rugaas kommer med en rekke referanser som skal underbygge hennes påstander. Hun skriver:

Karen Overall oppga en rekke kilder, og noen er kjent fra før, andre er av nyere dato: Scott & Fuller, Elliot & Scott, Pierantoni, Adler && Adler, Slabbert & Rasa

Scott og Fuller er kjent og er også noen som jeg har brukt som kilde flere ganger. Det er nok mulig vi leser dette veldig forskjellig.Slabbert og Rosa har skrevet denne i 1993 "The effect of early separation from the mother on pups in bonding to humans and pup health"Her skriver de i abstractet:

The separation of young dogs from their mother at the age of 6 weeks had a negative effect on the physical condition and weight gain of separated pups compared to that of pups with maternal contact till 12 weeks. Disease susceptibility and mortality was higher in pups with a shorter maternal contact period. These factors were related to behavioural measurements of separation stress. However, early separation had no significant advantage to socialisation with humans, provided that separated and nonseparated pups had daily human contact. Early separation therefore did not improve dog/human bonding processes but lowered condition and increased mortality in separated pups.

Det de viser til er at 6 uker er for tidlig sammenlignet med de som var ved tispa fram til 12 ukers alder. Men den sier ikke noe om 12 uker er bedre enn 8 uker. Konklusjonen var at tidlig separasjon fra tispa ikke forbedret tilknytningen mellom hund og menneske.Adler og Adler var ikke lett å finne. Jeg fant en artikkel av de fra 1977, men den handler om noe annet. "Ontogeny of observational learning in the dog (Canis familiaris)"Pierantoni har skrevet i 2007 en artikkel med tittel "Behavioral consequences of premature maternal separation and lack of stimulation during the socialization period in dogs"Elliot og Scott er vel denne: "The Development of Emotional Distress Reactions to Separation, in Puppies" fra 1961. Det har ikke lyktes å finne hele teksten i farta.Jeg sitter med inntrykket av at de referansene Karen Overall har gitt til Turid Rugaas er om valper som selges for tidlig, altså den del tidligere enn 8 ukers alder.Det er flere måter å studere når den beste tiden for å levere en valp er. Du kan gjennom isolasjonsstudier finne de ulike sensitive periodene hos en valp. Men det er også mulig å ta et større tilfeldig utvalg av hunder og se på den atferden hundene viser og kartlegge når valpene ble solgt.Ettersom vi ikke gjennomfører isolasjonsstudier av hensyn til dyrevelferd og etikk, vil det mest hensiktsmessige og også enkleste være å kartlegge dagens atferd og få kjennskap til når hunden ble solgt fra oppdretter. Dette er en type studie som bl.a Jagoe og Serpell (1995), Jagoe, (1994) og Appleby et al (2002) har gjennomført. Disse konkluderer bl.a. med at det er en økt risiko for at en hund utvikler atferds problemer om den selges særlig eldre enn 8 ukers alder.Så langt har ikke Turid Rugaas og hennes meningsfeller kommet med dokumentasjon på hvorfor en skal selge valper ved 10-12 ukers alder. Venter i spennin.

Referanser:

Appleby, David; Bradshaw, John W.S; Casey, Rachel (2002) Relationship between aggressive and avoidance behaviour by dogs and their experience in the first six months of life. Veterinary Record  2002;150:434-438

Jagoe, J.A. (1994) Behaviour Problems In Domestic dogs.A Retrospective and Prospective Study to Identify Factors Influencing Their Deveolpment. Upublisert PhD Cambridge University

Serpell, James og Jagoe, J.A. (1995) Early experience and the Development of behaviour. I The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People redigert av James Serpell 

Hund som substitutt for barn

Hund som substitutt for barn

Salgsalder hos hund

Salgsalder hos hund