Evaluering av farlig hund

Evaluering av farlig hund

Det er flere problemstillinger som blir reist mht hund som oppleves som skremmende eller farlig

 • Bet virkelig hunden, og ev hvordan bet hunden?

 • Hvem var offeret og hvordan var situasjonen da vedkommende ble bitt?

 • Hvordan er hundeeiers oppfatning av hendelsen?

 • Har hundeeier en forståelse av alvoret av situasjonen og er vedkommende i stand til å forhindre at liknende episoder skjer igjen?

 • Vil hunden bite eller skremme igjen

 • Hvorfor bet eller skremte hunden?

Vi har også situasjoner hvor en hund ikke har skadet noen, men hvor offeret opplevde situasjonen som meget skremmende. Da må vi evaluere hvorhvidt hunden var skremmende, eller om offeret er redd hund og dermed opplevde hunden som skremmende.For å kunne evaluere om en hund har bitt og er farlig eller om hunden er skremmende bør flere elementer i en eveluering gjennomføres.

Helseundersøkelse

Erfaringsmessig så har mange hunder som kommer på atferdskonsultasjon helseproblemer som er enten utløsende eller medvirkende til at en hund f.eks er aggressiv og biter. En hund med smerter i ryggen kan f.eks bite etter en person som tar på den slik at det gjør vondt eller at hunden er redd for at det skal gjøre vondt. En hund som har stoffskifteproblemer vil kunne reagere mer aggressivt i en gitt situasjon enn en frisk hund.Vi har utarbeidet et standardskjema for en veterinærundersøkelse samt at hundens sykehistorie skal tas med i evalueringen.

Intervju med hundeeier

Et intervju med hundeeier vil fortelle om hundens atferdshistorie, hundens miljø og om hundeeiers erfaringer, kunnskap og holdninger til hund og denne hendelsen(en). Hundeeier får i forkant av intervjuet et spørreskjema å fylle ut som vedkommende også signerer under på. Dette spørreskjemaet danner grunnlaget for intervjuet.Vi har utarbeidet et standard spørreskjema for denne type intervju.

Intervju med offeret

Dette er mest aktuelt i situasjoner hvor det ikke foreligger skade, men offeret opplevde hunden og situasjonen som skremmende. De fleste som blir bitt av hund er i utgangspunktet redd hund.

Testing av hundens atferd

Vi må i praksis teste hundens atferd for å si noe om flere ting:

 • Hundeeiers kontroll over hunden

 • Hundens lydighet

 • Samspillet mellom hund og eier

 • Hundens reaksjon på et vanlig utemiljø i møte med hunder , folk og trafikk

 • Rekonstruksjon av hendelsesforløpet om mulig/forsvarlig

 • Hundens reaksjon på håndtering fra testpersonens side

En beskrivelse av hendelsesforløpet må fremlegges slik at vi kan rekonstrukere situasjonenVi har utarbeidet en standard testprosedyreTesten utførest også som en rekonsutruksjon av hendelsesforløpet om vi finner det forsvarlig (vi vil ikke involvere barn i en slik test eller sette folk i fare for å bli skadet)

Evaluering av bittet

Selve bittskaden må dokumenteres av lege ev veterinær og bilde av såret må fremlegges slik at vi kan evluere dette opp mot hendelsesforløpet.En beskrivelse av hendelsesforløpet må fremlegges slik at vi kan rekonstrukere situasjonen

Dokumentasjon/rapport

I etterkant av testen, intervjuet og innsamlet data vil det skrives en rapport som beskriver og konkluderer.Testing og intervju med hundeeier filmes og legges ved behov frem for politiet/retten

Taushet

Alt er selvfølgelig konfidensielt

Det vanskelige valget

Det vanskelige valget

Kompetanse

Kompetanse