Polariserende debatter om hundetrening

Polariserende debatter om hundetrening

Det er fra tid til annen diskusjon om metoder for trening av hund. Diskusjonen har dessverre lett for å bli polariserende.Hovedpoenget med en metode er at metoden en velger skal være effektiv, ivareta velferden til hunden og sikkerheten til folk og andre dyr.I teorien kan en si at man enten trener ved hjelp av straff og fravær av straff (Positiv straff og negativ forsterkning), eller så velger man belønning og fravær av belønning (Positiv forsterkning og negativ straff).Men i praksis vil de aller fleste trene med en miks av begge deler. Denne miksen trenger ikke bety at man på den ene siden belønner med mat og deretter påfører hunden frykt og smerte. Positiv straff kan være alt fra et blikk til det å banke hunden. Og det er her en skal velge sine metoder med omhu. Man kan straffe (positiv straff) hunden uten å påføre frykt og smerte.Belønning handler ikke bare om godbit, slik noen tror. Belønning er å gi hunden noe den gjerne vil ha, noe vi kan bruke som forsterker i treningen. Belønning kan være mat, leker, oppmerksomhet, klapp og kos, godsnakk, få hilse på noen, få løpe løs, komme ut av bilen, få hoppe det agilityhinderet, få gjete sauen, løpe sammen med deg, få gå det sporet osv. Hunder motiveres av mye og de kan også motiveres av å føle mestring. Det handler ikke bare om mat.Hva en velger som forsterker/belønning vil variere med hund, øvelse, situasjon osv. Det har også vist seg at bruk av mat som belønning vil være mest effektivt for mange hunder når en starter innlæring av en ny øvelse, men etter hvert som hunden kan øvelsen bedre vil oppmerksomhet, klapp og  godsnakk ha omtrent like stor effekt.Dyktige hundetrenere er flinke til å finne det som fungerer best for den enkelte hund. Et annet aspekt i den polariserende debatten er grad av kontroll. Det virker som om (i flg debatten) at de som belønner ikke har kontroll over hunden, at det er fri fly av godbiter. Men bruk av belønning i treningen handler om å belønne når det er en atferd du vil ha mer av, og holde tilbake belønningen når det oppstår en atferd du ikke vil ha. Det handler om å være konsekevnt, tydelig og å være i forkant. Kontroll handler også om å planlegge for fremtiden. Du etablerer kontroll nå i enkle situasjoner for så å øke vanskelighetsgrad og få kontroll i flere og mer krevende situasjoner. Det er målrettet planlegging.Jeg tror dyktige hundetrenere uansett metode har kontroll og planlegger, så jeg kan ikke se at det egentlig er noen motsetning mellom debattantene.  

Hva bestemmer at en rase er populær?

Hva bestemmer at en rase er populær?

Atferd og pelsfarge

Atferd og pelsfarge