Hypotyriodisme og atferdsproblemer

Hypotyriodisme og atferdsproblemer

I humanmedisin har man sett en rekke atferdssymptomer hos pasienter med hypotyriodisme.I tidlige stadier av hypotyriodisme har man sett redusert kognitiv funksjon,   redusert konsentrasjon og med redusert korttidsminne. Dette er noe som lett kan forveksles med ADHD. Videre kan pasienten få visuelle og auditive hallusinasjoner som kan bli forvekslet med schizofreni og psykoser. Pasienten kan også få fryktreaksjoner som varierer fra mild angst til paranoia, humørsvingninger og aggresjoner. Alt dette har altså blitt rapportert hos mennesker med hypotyriodisme.Det har også blitt observert de samme symptomene ved atferdsproblemer hos hunder. Spesielt hos de hundene som enda ikke har utviklet de mer tradisjonelle hud, pels og metabolske symptomene på sykdommen.Det er viktig å sjekke T4 og TSH hos hunder med atferdsproblemer - har hunden for lav produksjon av tyroksin, vil ikke atferdmodifiserende behandling ha stor effekt alene.Du kan lese mer om dette her

Er det en sammenheng mellom nivå av serotonin og stresshormoner hos aggressive hunder og ikke-aggressive hunder

Er det en sammenheng mellom nivå av serotonin og stresshormoner hos aggressive hunder og ikke-aggressive hunder

Har hunder med atferdsproblemer et unormalt nivå med tyroksin?

Har hunder med atferdsproblemer et unormalt nivå med tyroksin?