Gå først ut av døren, spise først og sove i sengen - har det noe å si?

Gå først ut av døren, spise først og sove i sengen - har det noe å si?

Mange hevder at for å være leder må man gå først ut av døren,  spise før hunden og hunden skal ikke få sove i sengen.Det er kun gjort en undersøkelse for å finne ut effekten av disse tiltakene. Man så at det var ikke noen forskjell i lydighet og forekomst av atferdsproblemer hos de hundene som må gå ut og spise sist og de som ikke får sove i sengen i forhold til kontrollgruppen.Å gjennomføre disse tiltakene som er nevnt over kan i større grad handle om praktiske ting.Jeg synes det er greit å vite hva som er på utsiden av ytterdøren før hunden går ut. Man vet aldri om det er en katt,  eller en person der som er redd hunder eller annetÅ spise først eller sist, skal hunden min må middagsrester så må den vente til slutt for først da ser vi hvor mye som er igjen.Og om hunden skal få sove i sengen eller ikke, det er i stor grad en smakssak.Men en ting som blir litt annerledes. Har hunden atferdsproblemer som er knyttet til en av disse tre tingene, da må man selvfølgelig se på rutiner og gjøre ting litt annerledes.

Atferd hos små hunder kontra store hunder

Atferd hos små hunder kontra store hunder

Hva er det med eier og hund som gjør at noen belønner og andre straffer?

Hva er det med eier og hund som gjør at noen belønner og andre straffer?