Fysisk aktivisering av hunder

Fysisk aktivisering av hunder

Denne artikkelen sto på trykk i Canis i 2017.

Alle som har hund vet hvor glad hunden blir for å komme ut på tur, komme ut å leke, være løs og få løpe og strekke på beina og også få komme ut å jobbe. Men hvor mye fysisk aktivisering tåler en hund?Hunder er vel en av de få artene som kan løpe lengre enn oss mennesker i et strekk. Ja, det stemmer faktisk, mennesket er født til å løpe. Våre forfedre og jegere i Afrika la ned store byttedyr ved å løpe de i senk. Vi løper akkurat så fort over lange distanser at byttedyret måtte begynne å galoppere. Når et stort byttedyr galopperer er det ikke like godt i stand til å temperaturregulere gjennom pesing. Og da dyret ble overopphetet kunne vi klare å komme helt innpå og legge byttedyret ned.

Stor kapasitet

Hunder har relativt stor kapasitet når det gjelder løping. Sledehunder løper lange løp og flere dager i strekk, fuglehunder løper flere dager i strekk på jakt, gjeterhunder løper masse i lengre perioder på sauesanking osv osv. Hunder har veldig stor kapasitet. Mens vi mennesker forbrenner av vårt glukogenlager (karbohydrater) når vi løper over en viss hastighet, forbrenner hunder fett selv om de løper fort. Hunder har en evne til å kunne holde det gående lenge og med relativt høy fart. Mennesker må ned i joggetempo for å gå på fettforbrenning. For oss mennesker er det ofte karbohydratlagrene som er begrensningen for å holde en stor fart over tid ettersom det går tomt i løpet av ca 90 minutter. Vi kan selvfølgelig spise underveis, men det er ikke sikkert vi klarer den samme farten for det.

Fleksible

Hunder er relativt fleksible i hvor aktiv de er. Enkelte hunder er flinke til å hvile når de har mulighet til det, eller de hviler mye fordi de ikke har annet å gjøre. Ja, de sover også mye. Mange hunder sover tilsynelatende hele tiden når de ikke er aktive med oss. Men hunder tilbringer mer av søvnen sin som REM-søvn. Det vil si at de ikke sover så tungt som det vi gjør.For at en hund skal kunne være mye fysisk aktiv uten å få skader er det viktig at en øker aktiviteten gradvis og det er viktig at hunden får mye hvile. For en ung hund så er bein, sener og musker fortsatt under vekst og utvikling. En forsiktig start mht fysisk anstrengelse vil være sundt slik at ben, muskler, sener og ligamenter for mulighet til å bygge seg opp i takt med belastningen. Det er under hvile og spesielt søvn at oppbygging av bein, muskler og sener skjer. Aktivitet bryter det ned, mens hvile og søvn bygger opp. Resitusjon er viktig å ha i bakhodet, og spesielt viktig å tenke på i starten.

Å gå tur

Som hundeeier så ser du at hunden din elsker å gå tur. Hunder elsker å få løpe rundt å leke, snuse, undersøke og bare rase avgårde. For unge hunder er den frie leken viktig for å trene styrke og kondisjon, men samtidig er det også viktig for motorikken. Leker hunden med andre hunder og er løs lærer den å samhandle med andre hunder og å måtte mestre ulike situasjoner som vil være annerledes enn om hunden er i bånd og i nærheten av deg.

Krever aktivisering

Hunderaser er forskjellige og enkelte raser ”krever” mer aktivisering mentalt, mens andre raser igjen ”krever” mer fysisk aktivisering. Og andre igjen liker godt å slappe av og kose seg. Det viktigste er at hunden blir aktivisert tilpasset rasen og individet.

Ikke bare viktig at…., men hvordan

Det er viktig at aktiviseringen ikke skjer på en måte som stresser hunden. Hvis hunden stadig vekk har store forventninger til f.eks. ballkasting hver gang dere er ute på tur kan det i verste fall utvikle seg til at hunden blir frustrert fordi du ikke kaster og dermed kan hunden bli stresset av det. Det handler ikke om at man kaster ball, men hvordan man legger opp til det. Hunden må klart forstå når det er ballkasting på gang og ikke, og du må ta initiativet. Leker, lek med andre hunder og annet som hunden setter stor pris på kan brukes som et ledd i treningen og fungere som en forsterker. Det er derfor viktig at du har et bevisst forhold til dette slik at ikke feil atferd blir forsterket.

Inaktivitet

Hunder har en iboende motivasjon for en rekke atferder. Hvilke atferder og hvor motivert hunden er for de ulike atferdene varierer mellom rasene. Hvis en hund er sterkt motivert for å snuse og undersøke, og ikke får den muligheten vil hunden kunne bli frustrert. Frustrasjon over tid vil føre til kronisk stress som igjen har en uheldig effekt på helse og velferd. Stereotypier er et typisk eksempel på frustrasjon som har gått langt. Stereotypier en hundens siste måte å mestre tilværelsen på. Gjennom å utføre den stereotypie atferden produserer hunden opioider i hjernen som gir en ”selvnarkotiserende” effekt. Inaktivitet er derfor en større velferdsutfordring for hunder en aktivisering.

Hundeeiere mer aktive enn andre?

En undersøkelse fra Australia viste at 23% av hundeeierne ikke gikk tur med hunden i det hele tatt. Hvordan det er her vites ikke, men det har blitt rapportert at hundeeiere er ute og går i gjennomsnitt 20 minutter mer enn de som ikke har hund. 20 minutter mer er ikke mye, og tar vi høyde for variasjonen så er det også noen her som går lite eller ingen tur med hunden. Fedme hos hund har også begynt å bli et tema på dyreklinikkene og veterinærene veileder oftere og oftere hundeeier om kosthold, morsjon og slanking av hunden enn tidligere.

Positive effekter på helsa

Som du sikkert vet er noen arter av jegere sprintere, mens andre løper lengre distanser. Det har vist seg at de artene som løper over lengre distanser vil etter en liten stund produsere stoffer i hjernen som skaper en god følelse. De får det som hos mennesker kalles ”Runners high”.Undersøkelser har vist at både hunder og mennesker produserer disse stoffene i løpet av ca 30 minutters løping. Endorfiner og endocannabinoider kalles disse stoffene. Det har vist seg at endocannabinoider også påvirker serotoninsystemet (dette systemet påvirker bl.a. graden av depresjon) og virker direkte inn på GABA-reseptorene (som påvirker bl.a. angst og frykt).Og her kan det hende at det ligger noen svar på hvorfor det hos mennesker har vist seg at kondisjonstrening har positiv effekt på lettere depresjoner og angst. Mulig den samme effekten også finnes hos hunder.Hos mennesker har en også sett at kondisjonstrening har en rekke andre positive helseeffekter. Dette går på immunforsvaret, en rekke kreftformer, demens, hukommelse, smerteopplevelse, appetitt osv. Ettersom en har brukt hund som modelldyr for forskning på mennesker tidligere, vil det være nærliggende å tro at noe av de samme effektene en finner hos mennesker, også kan finnes hos hunder.Til en viss grad kan man si at inaktivitet i noen tilfeller kan være en medvirkende årsak til atferdsproblemer. Medvirkende årsak i den forstand at økt frustrasjon og stress kan forsterke et problem som allerede er der. At inaktivitet er en årsak til atferdsproblemer alene er vel mer sjeldent. Aktivisering av hunden vil ikke alene behandle et atferdsproblem, men det kan være et av flere tiltak som sammen med andre tiltak bidrar til å bedre på problemet.Hunder har en meget stor kapasitet til fysisk aktivitet, mer enn det vi har. Enkelte raser har en begrensning i sin egen fysikk. F.eks. vil noen veldig kortsnutede hunder ha problemer med temperaturreguleringen, og dermed ikke kunne løpe langt . Andre kan ha for eksempel beinstillinger som forhindrer de fra å løpe stort. Ser en bort fra dette skal det nok utrolig mye til før fysisk aktivitet eller kondisjonstrening påvirker hunden negativt.

Noen referanser

Cutt, Harvey; Giles-Conti, Billie; Knuiman, Matthew (2008) Encouraging physical activity through dog walking: Why don't some owners walk with their dog? Preventive Medicine. Volume 46, Issue 2, February 2008, Pages 120-126Gorzalka, Boris B; Hill, Matthew og Sun, Jane C (2005) Functional role of the endocannabinoid system and AMPA/kainate receptors in 5-HT2A receptor-mediated wet dog shakes. European Journal of Pharmacology Volume 516, Issue 1, 23 May 2005, Pages 28-33Raichlen, David A.; Foster, Adam D.; Gerdeman, Gregory L.; Seillier, Alexandre og Giuffrida, Andrea (2012) Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the ?runner?s high? The Journal of Experimental Biology 215, 1331-1336

Vitenskap eller pseudovitenskap

Vitenskap eller pseudovitenskap

Det vanskelige valget

Det vanskelige valget