Er det en sammenheng mellom nivå av serotonin og stresshormoner hos aggressive hunder og ikke-aggressive hunder?

Er det en sammenheng mellom nivå av serotonin og stresshormoner hos aggressive hunder og ikke-aggressive hunder?

Aggresjon ovenfor mennesker er et stort problem og i bl.a. England er det det vanligst atferdsproblemet hundeeiere søker råd for.For å forbedre både diagnostiseringen og behandlingen av denne type atferdsproblem er det viktig å se på biologien bak problemet.Det serotonergiske systemet og HPA aksen ser ut til å spille en viktig rolle for å kontrollere aggresjon.Det ble gjennomført en studie hvor de så på 80 aggressiv hunder og 19 hunder som ikke var aggressive.Det ble tatt blodprøver av hundene og analysert for serum serotonin, plasma kortisol og dehydroepiandrosteron (DHEA). Aggressive hunder hadde signifikant lavere nivå av serotonin i forhold til de ikke aggressive.De laveste konsentrasjonene av serotonin fant man hos de hundene som hadde defensive former for aggresjon.Aggressive hunder hadde et signifikant høyere nivå av kortisol i forhold til de ikke aggressiv.Hannhunder hadde et signifikant høyere nivå av DHEA enn tispene.Studiet viste at hunder som er aggressive er forskjellig fra ikke aggressive hunder i aktiviteten i det serotonergiske systemet og HPA aksen.Referanse:Belén Rosadoa, Sylvia García-Belenguera, Marta Leónb, Gema Chacóna, Ainara Villegasa, Jorge Palacioa (2010) Blood concentrations of serotonin, cortisol and dehydroepiandrosterone in aggressive dogs. Volume 123, Issue 3, Pages 124-130 (March 2010)

Basisgangen i behandling av atferdsproblemer hos hund

Basisgangen i behandling av atferdsproblemer hos hund

Hypotyriodisme og atferdsproblemer

Hypotyriodisme og atferdsproblemer