Skal, skal ikke kastrere?

Skal, skal ikke kastrere?

En del hundeeiere vurderer å kastrere sin hund. Det kan være at de har blitt anbefalt det av noen eller at de har tenkt tanken selv. I andre land som USA og Canada er det vanlig å kastrere,  omkring 90% av hundene er kastrert, i England er omkring 70% av hundene kastrert, mens her i Norge er det ca 10%.Regelverket sier at det skal foreligge gode grunner til at man skal kastrere en hund. Men det ser ut til at det i praksis har blitt en liberalisering av dette regelverket. Ukentlig får jeg henvendelser fra hundeeiere som har hunder med atferdsproblemer og som vurderer kastrering. De lurer på om kastrering vil hjelpe deres hund. Det er som oftets hannhundene som spørsmålene omhandler.

Testosteron

Ved kastrering så fjerner man testiklene som produserer det mannlige hormonet testosteron. Testosteron fører til at hunden vil ha en noe forhøyet teskel for frykt og smerte. Hunden vil få en mer selektiv oppmerksomhet, det vil si at hunden kan lett konsentrere seg om en ting, og vil ha lett for å utelukke andre stimuli i omgivelsene – jeg pleier å kalle dette tunnelsyn. Hunden retter oppmerksomhet f.eks mot en lukt, men har samtidig problemer med å legge merke til at du roper på den. Intakte hannhunder vil selvfølgelig viser mer seuksualatferd. De vil oftere løpe etter tisper med løpetid, urinmarkere, ri på andre og også konkurrere mot andre hannhunder om tispene.Mange av de spørsmålene jeg opplever er folk som har en hannhund som er aggressiv mot andre hunder. De lurer på om de skal kastrere for å ”kurere” hunden.

Aggresjon

Men hvorfor er hunder aggressive mot andre? Omkring 70% av hundene som er aggressive mot andre hunder har fryktaggresjon, vi har medisinske årsaker som f.eks hormonelle problemer, infeksjoner, allergier m.m. og hunden kan ha smerter, det er kanskje snakk om terretoriell aggresjon, eller beskyttelse av eier. Kanskje hunden er frustrert og har en frustrasjonsrelatert lekaggresjon? Eller det kan være seksulet motivert konkurranseaggresjon mellom to hannhunder. Det er kun i det siste tilfelle at kastrering kanskje vil være aktuelt. Og jeg sier kanskje.

Læring

Hunder som har hatt et atferdsproblem i flere år, som opprinnelig var under hormonell innflytelse, har gjennom utviklet atferden slik at læringen etterhvert har fått større innflytelse på atferden enn det hormonene opprinnelig hadde. Derfor er det nærliggende å tro at kastrering vil ha mindre å si på atferder som har vart en stund.En annen ting er at ettersom testosteron forhøyer terskelen for smerte og frykt, vil en kastrering senke terskelen for smerte og frykt. Det kan føre til at hundens atferdsproblem kan bli værre enn det det var i utgangspunktet. Spesielt om hunden har aggresjon som er relatert til smerte eller/og frykt.

Kjemisk kastrering

Kjemisk kastrering har i noen tilfeller vært anbefalt. Men det finnes ulike typer kjemisk kastrering. En av typene er å gi hunden progesteron. I tillegg til at progesteron hemmer effekten av testosteron har det også en beroligende effekt på hunden. Det vil si at hunder som er noe redde og aggressive vil bli roligere. Men om man kirurgisk kastrerer disse hundene er det ikke sikkert at effekten vil bli den samme.

Anbefaling

Min anbefaling til alle som har hunder med atferdsproblemer og som vurderer kastrering er: Ikke kastrer hunden før du vet om det vil være det rette tiltaket. Kastrering er et av flere atferdsendrende tiltak en kan sette inn hos en hund med atferdsproblemer, men i mange tilfeller vil atferdsproblemet kunne bli værre.

Hyperaktive hunder

Hyperaktive hunder

Belønning

Belønning