Kjemisk kastrering

Kjemisk kastrering

Det er mange som velger å kjemisk kastrere hunden istedet for å kirurgisk kastrere. Men hvordan virker kjemisk kastrering?Når vi snakker om kjemisk kastrering så er det i hovedsak to typer preparater som brukes. Det er progesteroner og GnRH (Gonadotropin relearing hormon). Inntil for 4-5 år siden var det progesteroner som ble brukt, men så fikk vi preparatet med navnet Suprelorin.

Progesteroner og progesteronderivater

Disse har til formål å hemme testosteron produksjonen og de effekter testosteron har på helse og atferd.

Slike preparater inkluderer Medroksyprogesteron acetat (Promon og Perlutex) , Megastrol acetat og Delmadinone acetat (Tardak). Progesteroner er anti-adronergiske, og fører til en uspesifikk depresjon i CNS og en økt appetitt (Landsberg, et al., 2003)

Den anti-adronergiske effekten er en negativ feedbackeffekt på produksjonen av testosteron, og hemmer enzymet 5-alfa-reduktase, som omdanner testosteron til 5-alfa-dihydrotestosteron.

Aromatiseret testosteron (østrogen) er den aktive formen som normalt fører til en økt forekomst av aggresjon. Blant annet ved at østrogen fungerer som en glutamat aktivator og en GABA hemmer. Østrogen fører også til en aktivering av dendritter, mens progesteron hemmer dendritter.

Noen progesteronmetabolitter binder sig til GABAa reseptorene og gir noe av den samme effekten som benzodiazepiner (Valium o.l.).

Progesteron hemmer stressresponsen.

Delmadinone acetat (Tardak) fører f.eks. til redusert utskillelse av ACTH fra hypofysen. Hunder som får Delmadinone acetat (Tardak) kan derfor risikere at få symptomer på glukokortikoid mangel (hypoglykemi, slapphet, hypotensjon, sjokk), hvis de blir utsatt for stressede situasjoner (Court, et al., 2008).

Progesteron undertrykker også effekten af glutamat, som igjen påvirker dannelsen af GABA.

Ved siden av dette har progesteroner også en rekke bivirkninger. Det er observert økt appetitt og fedme, dette er som regel et forbigående fenomen som lett kan reguleres ved å justere fôringen. Ved langvarig behandling øker risikoen for cystisk endometriell hyperplasipyometra og diabetes mellitus, og jurkreft.

Oppsummering progesteroner

Progesteroner har:

  • en hemmende effekt på stressresponsen

  • er angstdempende

  • reduserer produktionen af testosteron

  • hemmer enzymet 5-alfa-reduktase som omdanner testosteron til en mere aktiv form

  • hemmer dendritutviklingen

Progesteron har en betydelig bredere effekt på atferd end en kirurgisk kastrering vil ha. Utprøving med progesteroner (Promon eller Perlutex) vil ikke kunne gi noen god indikasjon på om kirurgisk kastrering vil være et godt tiltak.

Suprelorin

Suprelorin er en hormonchip som inneholder en analog til GnRH. Chipen plasseres under huden og som fører til infertilitet i minst 6 mnd. For mindre hunder kan effekten vare lengre.Måten den virker på et å desensitisere reseptorene for GnRH. Pr i dag er det vi har som har mest lik effekt som en kirurgisk kastrering (Morsink, 2009)Dette er det beste alternativt om man er i tvil om man skal kastrere eller ikke.Utfordringen er at ettersom man tilsetter GnRH så vil hunden få en økt testosteronproduksjon i 3-4 uker inntil man får en desensitisering av GnRH-reseptorene.

Konklusjon

Progesteroner vil ikke kunne gi et riktig bilde av hvordan en kirurgisk kastrering vil kunne påvirke atferd. I tillegg har progesteroner en rekke bivirkninger.Suprelorin er pr i dag det vi kjenner som gir mest likt resultat på atferd som det en kriurgisk kastrering vil kunne gi. Det er viktig å være klar over at Suprelorin fører til en forhøyet testosteronproduksjon i 3-4 uker før produksjonen går ned.Om kastrering i det hele tatt er et godt tiltak mht atferd, kan du lese om her

Bruk av bur til hund

Bruk av bur til hund

Hva gjør du på selve nyttårsaften?

Hva gjør du på selve nyttårsaften?