Belønning

Belønning

De siste årene har det vært en del diskusjon om belønning og straff. Noen hevder at det kun er den ene eller den andre måten man skal belønne på. Det aller viktigste er å finne en belønning som fungerer. De fleste hunder vil være interessert i mat, leker eller/og oppmerksomhet. Hva en kan bruke vil være avhengig av situasjonen og den enkelte hund.Når det gjelder trening av hunder med atferdsproblemer handler det som oftest om å bevare hundens ro i treningssituasjonen. I slike tilfeller vil leker være uhensiktsmessig fordi det setter hunden i aktivitet når vi ønsker en rolig og avslappet hund.Belønning med oppmerksomhet i form av ros eller berøring vil vedlikeholde en rolig hund i de aller fleste tilfeller, men man må se an hvordan man gir hunden oppmerksomhet også. For matglade hunder vil mat være tingen. Men noen kan bli så motivert av mat at de får problemer med å forholde seg rolig. Det vil derfor være aktuelt for noen å finne mat som ikke er så attraktiv, ev bruke oppmerksomhet som belønning. For andre hunder igjen vil det være viktig å bruke det beste hunden vet av mat som belønning for å få hundens oppmerksomhet i den gitte situasjonen. Diskusjonen om mat eller ikke mat handler om hva hunden liker og hva som fungerer i den aktuelle treningssituasjonen. Ikke hva din holdning til det ene eller det andre er.Hunder som har sterk tilknytning til eier vil vanligvis la seg belønne med oppmerksomhet. Andre hunder er matvrak og vil belønnes best ved mat, men noen igjen er mest interessert i leker. Finn det som passer til din hund og til hva du skal trene. Hovedpoenget er at det fungerer i praksis.Det er også andre måter å belønne på. Tilgangen til å få gjøre noe morsomt kan også fungere som belønning. Dette kan være å få gå ut, hilse på en annen hund, hilse på en person, få løpe løs osv.For å forebygge at hunden maser eller har en plagsom atferd er det viktig å tenke på hva hunden gjør før den får lov til å gjøre noe morsomt. Om hunden hopper og bjeffer av forventning for å få hilse på en annen hund, vil den gjenta dette neste gang også om den gjør dette rett før den får hilse. Om du heller avventer til hunden er rolig for så å la den få hilse er det denne atferden som blir belønnet.

Skal, skal ikke kastrere?

Skal, skal ikke kastrere?

Aggresjon i forbindelse med mat

Aggresjon i forbindelse med mat